dans logo

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET METİN YAZIM KURALLARI

Genişletilmiş Özet metinler; Tam Metin Bildiri formatına uygun olmakla beraber en az 1000 en fazla 1500 kelimeden ve aşağıda belirtilen kısımlardan oluşmalıdır.

 Genişletilmiş Özet Metin:

• Genişletilmiş Özet sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir:

• Bildiri Başlığı (8 punto kalın büyük harf ile)

• Yazar(lar)ın adı ve kurumu (8 punto)

• Türkçe Özet (50-100) kelime (İngilizce özetler tam metinlerde istenecek)

• Anahtar kelimeler (8 punto, en fazla 5 tane)

• Giriş: Çalışmanın Amacı-Önemi-Kapsamı

• Yazın İncelemesi: Araştırmanın soru ve/veya hipotezleri

• Yöntem ve Veri

• Bulgular ve Tartışma

• Sonuç ve Öneriler

• Kaynakça

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiriler; MS Word dokümanı olarak, 8 punto büyüklüğündeki harflerle yazılmalı, yazı karakteri olarak Verdana seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 4,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraf ayarları kısmında ise Satır Aralığı:1,5 Satır, Önce:9nk-Sonra:6nk, metin hizalaması ise iki yana yaslı olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar 7 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Tam Metin:

• Tam Metin Bildiriler sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir (tamamı en fazla 12 sayfa):

• Bildiri Başlığı (8 punto kalın büyük harf ile)

• Yazar(lar)ın adı ve kurumu (8 punto)

• Özet (8 punto, en fazla 200 kelime)

• Anahtar kelimeler (8 punto, en fazla 5 tane)

• Bildiri başlığının İngilizcesi (Bildiri dili İngilizce ise Türkçesi)

• İngilizce Özet (abstract)

• İngilize anahtar kelimeler (key words)

• Bildiri metni (Giriş ve Sonuç dahil)

• Kaynakça

Bildirini Niteliği

• Bildirinin özgün olması ve daha önce başka bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış olması gerekir.

• Tam metin bildiriler özet, kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dahil toplam 12 sayfayı geçemez.

• Metin içerisinde ana başlıklar kalın ve büyük, alt başlıklar kalın ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve numara verilmeden yazılmalıdır.

• Ana başlıklar, alt başlıklar, tablo ve şekillerden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.

• Paragraflar içeriden başlatılmamalıdır.

• Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekillerde yer kazanmak adına Verdana 7 punto kullanılabilir.

• Tek yazarlı kaynaklar metin içerisinde – yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (Yazgan, 2000: 25) örneğindeki gibi kullanılmalı, iki yazarlı yayınlara (Yüce ve Can, 2006: 45), ikiden fazla yazarlı yayınlara da (Türk vd., 2000: 60) şeklinde yer verilmelidir.

• Metinde yararlanılan tüm kaynaklar “Kaynakça” kısmında alfabetik olarak sıralanmalı ve yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harf(ler)i, parantez içinde yayın yılı, kaynağın adı, yayınlandığı yer (makale ise dergi adı, bildiri ise toplantı adı, kitap ise yayınevinin adı ve şehir), kaynağın cilt, (varsa sayı) ve (makaleler için) sayfa numaraları düzeninde verilmelidir. Örnek:

Şimşek, Ö. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks.

Akbıyık, A. & Coşkun, E. (2012) Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Kasım.

Kongre Dilleri

• Kongre’nin dilleri Türkçe, Romanca ve İngilizcedir.

Yazar Sayısı

• Bildiriler en fazla 3 yazarlı olabilir. 3 yazardan fazla yazarı bulunan bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilecektir.

Örnek bildiri taslağı için tıklayınız...

BİLDİRİ GÖNDER