ÇALIŞTAY

Kongre bünyesinde gerçekleştirilecek bu yılki yöntem çalıştayı “sosyal bilimlerde nitel yöntem” konusunu ele alacak.

Dünyada ve ülkemizde giderek daha fazla kullanılmaya başlanan “nitel yöntem” ne yazık ki “yeterli sayıda katılımcı bulunamadığı” yahut veri toplama aracı olarak “mülakatın” kullanıldığı çalışma biçiminde anlaşılmaya, hatta kötüye kullanılmaya başlanmıştır. Oysa nitel bir çalışmanın mutlaka “varlık bilimsel, bilgi kuramsal, yöntem bilimsel ve yöntemsel” dayanaklarının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede çalıştay:

  • Nitel çalışmaların bilim felsefesi bağlamında dayanakları
  • Nitel çalışmaların tercih gerekçeleri
  • Nitel araştırmanın tasarımı ve yürütülmesi aşamalarına ilişkin ipuçları
  • Genç araştırmacıların soruları 

içerikleri ile yürütülecektir.  Alanında yetkin öğretim üyelerinin katkıları ile seçilmiş bazı çalışmalar üzerinden tartışmalar yapılacaktır.