İletişim Bilgileri

Safiye PETEKÇİ
balkankongre@bakircay.edu.tr
+90 232 493 0000 – 1072

Umut Sanem ÇİTÇİ
umutsanem.citci@bakircay.edu.tr

+90 232 493 0000 – 1219


Faks: +90 232 844 71 22

Kongre E-Posta Adresi: balkankongre9@gmail.com