Kabul Edilen Bildiriler

KONUYAZARBAŞLIK
Antropoloji ve TarihDÜNDAR ALIKILIÇBALKANLARDA TÜRK-İSLÂM MEDENİYETİ YANSIMALARI 
Antropoloji ve TarihENGIN ÜNGÜRENSÜMERBANK NAZİLLİ BASMA FABRİKASI VE BALKAN GÖÇMENLERİ
Antropoloji ve TarihFERIT SALIM SANLIYücel Teşkilatı
Antropoloji ve TarihGULARA AGASIJEVAOsman dovrunun Turk-Balkan kultur iliskilerinin bezi meselereine dair
Antropoloji ve TarihMEHMET EKIZİŞGAL SONRASI BOSNA-HERSEK’TE ESKİ ESER VE VAKIF ESERLERİNİN DURUMU: VATAN GAZETESİ ÖRNEĞİ
Antropoloji ve TarihRAMAZAN GÜNAYZİMMÎLERLE İLGİLİ BAZI TARTIŞMALI KONULARDA OSMANLI UYGULAMASI
Dil ve KültürARZU BORKosova Prizren Gelinliklerinin Kültürel ve Sanatsal Açıdan İncelenmesi
Dil ve KültürCANAN İLERİESKİŞEHİR İLİ ALPU İLÇE MERKEZİNDEKİ BALKAN GÖÇMENLERİNİN AĞIZLARI İLE YERLİ, YÖRÜK AĞIZLARININ ETKİLEŞİMİ
Dil ve KültürEFKAN UZUNYANYALI BİR ŞEYHÜLİSLÂM: ABDURRAHMAN NESÎB EFENDİ (1842–1914)
Dil ve KültürELISABET BZHALAVAGÖRSEL FİİLER VE BUNLARIN SEMANTİK-GRAMER ANALİZİ
Dil ve KültürGULARA AGASIYEVAOSMANLI DÖNEMİNDEKİ TÜRK-BALKAN KÜLTÜREL İLGİLERİNDEN BAZI GÖRÜŞLER (O NEKİM ASPEKTİMA TURSKO-BALKANSKİH KULTURNİH VEZA OSMANSKOG RAZDOBLJA) 
Dil ve KültürGÜLAY  TEMİZANADOLU’DA DOĞAL MALZEMEYLE OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
Dil ve KültürKAAN YILMAZKOSOVA BASIN-YAYIN HAYATINDA I. VE II. NESİL TÜRKÇE TELİF ESERLER VE MÜELLİFLERİ
Dil ve KültürKEVSER CANDEMİRANADOLU VE BALKAN HALKLARININ KÜLTÜR RENKLİLİĞİNDEN
Dil ve KültürMUSTAFA ŞENELBOSNA- HERSEK’TE BOŞNAKLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA YAZILMIŞ  TÜRKÇE-BOŞNAKÇA SÖZLÜKLER ÜZERİNE  
Dil ve KültürPROF. DR. ZUHAL KÜLTÜRALMOSTARLI HASAN ZİYÂÎ VE BOSNALI ALAEDDİN SABİT DİVANINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA
Dil ve KültürSAKINE ERUZOSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEVİRİ VE ÇEVİRMENİN İŞLEVİ
Dil ve KültürSIBEL AKOVAPOPÜLER KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN KISKACINDAKİ BALKANLAR: SEVDALİNKA’NIN POP MÜZİĞE OLAN ALTERNATİFLİĞİ… 
Dil ve KültürYUSUF AKÇAYEVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NE GÖRE BALKAN DİLLERİ
Dil ve KültürYUSUF ZIYA SÜMBÜLLÜBOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ RİTÜELİ ÜZERİNE DERLEME, TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
Dil ve KültürYUSUF ZİYA SÜMBÜLÜBOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ RİTÜELİ ÜZERİNE DERLEME, TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
EdebiyatDOÇ. DR. BEKIR  ÇINARBOSNALI SÂBİT VE ZİYA PAŞA’NIN ZAFERNÂMELERİNDEKİ ZİHNİYET MUKAYESESİ
EdebiyatFARUK ÇOLAKBALKAN GÖÇÜNÜN HATIRASI: HELVA GÜNÜ
EdebiyatGENÇ OSMAN GEÇERBosna-Hersek’ten Hilal’i Ahmer’e Yapılan Maddî Yardımlar: Misbah Mecmuası Örneği (1912-1914)
EdebiyatGÖZDE ÖZTÜRKBALKAN TÜRKLERİNİN ŞİİRLERİNDE DENİZ İMGESİ
EdebiyatNEVİN GÜMÜŞBOSNALI ABDÜLKERÎM SÂMİ‛Î VE DÎVÂNI
EdebiyatSİBEL BAYRAMAYŞE kULİN’İN SEVDALİNKA ADLI ESERİNDE KADIN COĞRAFYASI
EdebiyatSUZAN ULUOĞLUBORİS AKUNİN’İN TURETSKİY GAMBİT (TÜRK HAMLESİ ) ADLI ROMANINDA OSMANLI-RUS SAVAŞININ BALKAN (TUNA) CEPHESİNDEN GÖRÜNEN YÜZÜYLE TÜRK İMAJI
EğitimAYSEL KÖKSAL AKYOLOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA VE ÖĞRETMENİN ROLÜ
EğitimDUYGU UÇGUNYABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE UYGULANAN LİSANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EğitimEMIN SERINÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARI: TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK’TEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
EğitimFATMA ALTUNERGENLERİN BENLİK ALGILARININ YORDAYICISI OLARAK: AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANCI VE AKADEMİK BAŞARI
EğitimFETHULLAH MALBELEĞİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
EğitimÖZLEM KÖRÜKÇÜOKUL ÖNCESİ EĞİTİME YÖNELİK RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
EğitimSÜREYYA SAKINÇYÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL BİR DEĞİŞİM: GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE MODELİ
EğitimŞABAN CAN ŞENAYMATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ŞİFRELEME ETKİNLİKLERİNİN KULLANILMASI: “YER DEĞİŞTİRME” ŞİFRELEMESİ ÖRNEĞİ
EğitimŞAHIN ORUÇTÜRKİYE’DE OKUTULMAKTA OLAN “ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ” ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTABINDA BALKANLAR
Ekonomi ve MaliyeADEM KARAKASBÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (Mİ?)
Ekonomi ve MaliyeAHMET TURGUTAB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE
Ekonomi ve MaliyeAIDA GULİYEVAMENTALLIQ VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
Ekonomi ve MaliyeALTUĞ MURAT KÖKTAŞKÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ GELİŞİMİ
Ekonomi ve MaliyeBIROL KOVANCILARKüresel Finansal Kriz Ortamında Dünyanın Vergisel Görünümü
Ekonomi ve MaliyeBURCU GEDIZ ORALTÜRKİYE’DE 1988-2010 DÖNEMİNDE EĞİTİM VE BÜYÜMENİN GENÇ İŞSİZLİĞİNE ETKİSİNİN ANALİZİ
Ekonomi ve MaliyeCEMİLE ÇULCUOĞLUKÜRESEL KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ekonomi ve MaliyeEMRE ATSANELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE GENEL DURUM
Ekonomi ve MaliyeF.MERVE PARLAKYILDIZIMF HASTALIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ekonomi ve MaliyeFATİH YÜCELULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİNİN AKIL OYUNLARI: ULUSLARARASI STRATEJİK EKONOMİ
Ekonomi ve MaliyeGERAY MUSAYEVAZERBAYCAN KAMU MALİ SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA KAMU HARCAMALARI FİNANSMANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Ekonomi ve MaliyeGONCA GÜNGÖREKONOMİDE DURGUNLUK MEYDANA GETİREN KRİZLERİN ÖNLENİLMESİNE YÖNELİK UYGULANABİLECEK VERGİ POLİTİKALARI
Ekonomi ve MaliyeHABIB YILDIZTÜRKİYE’DE ÖRTÜLÜ MALİ KURAL UYGULAMALARI VE AÇIK MALİ KURALA GEÇİŞ ÇALIŞMALARI 
Ekonomi ve MaliyeHASAN ŞAHINParasal Aktarma Mekanizması:  Firma Bilanço Kanalı ve Türkiye
Ekonomi ve MaliyeKADRIYE İZGIDEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ekonomi ve MaliyeMUSTAFA MIYNAT, MUSTAFA ÖKMENKÜRESEL KAMUSAL MALLARIN SUNUMUNDA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Ekonomi ve MaliyePINAR ALTIOK GÜRELKÜRESELLEŞME  OLGUSUNA   KAPİTALİZM ,   DEVLET   VE               K.İ.T.’LER BAĞLAMINDA  BİR  YAKLAŞIM
Ekonomi ve MaliyeSEYMUR AĞAYEVEKSEN KAYMASI TARTIŞMASININ TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİ İLE ANALİZİ 
Ekonomi ve MaliyeSÜLEYMAN BAKKALTÜRK GÜMRÜK SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ekonomi ve MaliyeŞÜKRÜ APAYDINSermaye Hareketlerinin Etkileri: Türkiye Örneği
Girişimcilik ve İşletmeİRFAN AKKOÇORGANİZASYON YAPISI VE LİDERLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
Girişimcilik ve İşletmeABDULLAH ÇALIŞKANÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ETKİSİ: YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
Girişimcilik ve İşletmeAHMET GÖKGÖZMUHASEBE EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM İHTİYACI VE KAVRAM HARİTALARININ KULLANILMASI
Girişimcilik ve İşletmeAHMET GÖKGÖZTMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI ÇERÇEVESİNDE CANLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
Girişimcilik ve İşletmeAHMET VECDI CANKOBİ’LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Girişimcilik ve İşletmeALI AKSOYKÜRESEL EKONOMİK KRİZDE DOĞRUDAN DIŞ YATIRIM YAPAN İŞLETMELERİN UYGULADIKLARI YÖNTEMLER: BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ
Girişimcilik ve İşletmeALİ AKAYTAYKOBİ’LERİN UFRS VE BASEL II DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIĞI
Girişimcilik ve İşletmeAZAMAT MAKSÜDÜNOVDAYANIKLI TÜKETİM MALLARININ SATIN ALINMASINDA ÜLKE MENŞESİNİN ÖNEMİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
Girişimcilik ve İşletmeERHAN BİRGİLİVADELİ İŞLEM PİYASALARININ ETKİNLİĞİNİN TESTİ :İMKB 100 ENDEKSİ 
Girişimcilik ve İşletmeERKAN TURAN DEMİRELÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ
Girişimcilik ve İşletmeESEN GÜRBÜZREKLAM MESAJLARINDA KULLANILAN YEŞİL İDDİALARIN İÇERİK ANALİZİ
Girişimcilik ve İşletmeGÜLFEN EKŞİ TUNAGELİŞEN MENKUL KIYMET PİYASALARINDAKİ PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ: FEAS ÜYESİ BORSALARDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Girişimcilik ve İşletmeİHSAN CORAOrganizasyon ve Yönetim Bilimleri Açısından Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinin Yönetim ve Organizasyonu: Tarihsel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İşletmeLEMAN KASHIYEVABÖYÜK  İPƏK  YOLUNUN BƏRPASI VƏ AZƏRBAYCANDA TURİZM BİZNESİNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
Girişimcilik ve İşletmeLEYLA ADİLLERSÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ ÖLÇÜMLEME: ÜÇLÜ PERFORMANS
Girişimcilik ve İşletmeMEHMET SERDAR ERCİŞPAZARLAMA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SPONSORLUK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE BİR SPONSORLUK UYGULAMASI: TÜRK HAVA YOLLARI
Girişimcilik ve İşletmeMURAT AKINÜniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Girişimcilik ve İşletmeNERMİN AKYELDENETİMDE STANDART DIŞI DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKARTILMASINDA VERİ MADENCİLİĞİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Girişimcilik ve İşletmeONUR KÖKSALPATERNALİZM İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Girişimcilik ve İşletmeSAMET GÜNERKAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI OLARAK TOYOTA-HONDA VAKALARI
Girişimcilik ve İşletmeSELEN  DOĞANMOTİVASYONUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Girişimcilik ve İşletmeSİBEL AYBARÇ BURSALIOĞLUYÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM: KALİTE ARAYIŞLARI
HukukA.KÜRŞAT ERSÖZAİHM KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ VE KARARLARIN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN TAKİBİ
HukukALI TARIK GÜMÜŞSİVİL İTAATSİZLİĞİN KANUNİLİK VE MEŞRULUK AÇILARINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HukukATILLA ÇINARSINIRAŞAN KAÇAKÇILIK SUÇU İLE MÜCADELE VE TÜRKİYE
HukukAYŞE ARATTÜRK MEDENÎ HUKUKU’NDA YER ALAN KADIN HAKLARINA YÖNELİK HÜKÜMLER
HukukEZELI AZARKANBALKANLARDA YENİ DEVLETLERİNİN TANINMASI SÜRECİNDE BADİNTER KOMİSYONUN ETKİSİ
HukukGÖNÜL BALKIRKÜRESELLEŞME KADIN YOKSULLUĞU VE AYRIMCILIK
HukukMURAT TUMAYAB E-TICARET DİREKTİFİ, TİCARETE YENİ BİR YAKLAŞIM
HukukMUSTAFA ARIKANFİKRİ MÜLKİYET HUKUKU VE TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARI
HukukSÜLEYMAN ÜSTÜNVergi Hukukunda Yer Alan İdari Başvurular
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAYHAN ŞAHINTÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHAVA TAHTALIOĞLUBürokrasinin Gelişimi ve Osmanlı Bürokrasisinin Cumhuriyet Dönemi Türk Kamu Bürokrasisine Etkileri
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiMEHMET ÖZELYEREL YÖNETİM BİLİMİ VE SERENCAMI
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiMELİH COŞGUNVATANI KURTARMAK İÇİN ATILAN İLK ADIM; OSMANLICILIK
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYUSUF ZIYA BÖLÜKBAŞIERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK OCAKLARI
Sosyoloji ve FelsefeAYTEN DAVUTOĞLUSANCAK’TAN İSTANBUL’A BOŞNAKLARIN YARIM ASIRDIR SÜREN AİLE İÇİ EKONOMİK DAYANIŞMA DEĞERLERİ: ZAYEDNİTSA *
Sosyoloji ve FelsefeDENİZ KUNDAKÇIBOSNA-HERSEK’TE MANTIK VE FELSEFENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sosyoloji ve FelsefeERDEM UTKU EKETÜRK DÜNYASI İLE YAKINLAŞMA YOLLARINA  TÜRK DÜNYASINDAN BİR BAKIŞ 
Sosyoloji ve FelsefeESRA IŞIKKADINLARIN YOKSULLUK YÖNETİM STRATEJİLERİ
Sosyoloji ve FelsefeFERHAT ENSAREVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE BULGARİSTANDAKİ TÜRK İZLERİ
Sosyoloji ve FelsefeHASAN HÜSEYIN TAYLANSOSYAL BİLİMLERDE KULLANILAN İÇERİK ANALİZİ VE SÖYLEM ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sosyoloji ve FelsefeMEHMET MEDERDOĞUDAN GÖÇLE GELEN ÇOCUKLAR SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE DEVLET KURUMLARININ TUTUMU 
Sosyoloji ve FelsefeREŞAT AÇIKGÖZMODERN DÜNYADA MÜLTECİ SORUNU
SporFIKRET SOYERTÜRK SPORUNUN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER AÇISINDAN TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
SporİHSAN SARIFUTBOL SEYİRCİSİNİ SALDIRGANLIĞA İTEN PSİKO-SOSYAL NEDENLER (SAKARYA İL ÖRNEĞİ)
SporMURAT ÖZMADENFUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SALDIRGANLIK OLAYLARINA BAKIŞ AÇILARI
TurizmCEMAL İNCEBosna Hersekte Kültür Turizmi
TurizmFATİH YÜCELŞEHİRLERİN TURİSTİK ÜRÜN OLARAK PAZARLANMASINDA  CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR)  HAREKETİ
Uluslararası İlişkilerASIMAN GULIYEVAZƏRBAYCANDA AZAD TİCARƏT VƏ BİZNES MÜHİTİNİ ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR
Uluslararası İlişkilerASIMAN GULIYEVTÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYYETLERİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
Uluslararası İlişkilerÇIĞDEM ŞAHINDemokratikleşme ve Avrupa Birliği: Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri Örneği
Uluslararası İlişkilerHÜSEYİN HİLMİ ALADAĞKIBRISLI MEHMED KÂMİL PAŞA’NIN LAYİHASINA GÖRE BALKANLAR’DA GÜÇ DENGESİ 
Uluslararası İlişkilerMERVE İREM YAPICISOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA’NIN BALKAN POLİTİKASINDA ENERJİNİN ARTAN ÖNEMİ 
Uluslararası İlişkilerMUHITTIN ATAMANİKİ AKDENİZ ÜLKESİ OLAN İSPANYA İLE FRANSA’NIN TÜRKİYE ALGILAMASI
Uluslararası İlişkilerNAFIZ TOKTÜRKİYE’NİN BALKANLARA YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI
Uluslararası İlişkilerREHA YILMAZÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ETNİK ÇATIŞMALARA BİR ÇÖZÜM MÜ? dağlık Karabağ Örneğinde
Uluslararası İlişkilerTALİP KARAKAYAYENİDEN ŞEKİLLENEN BALKANLARIN SOSYOLOJİK YAPISI 
Uluslararası İlişkilerUTKU YAPICIRUS DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALESİ VE KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞI: TEHDİT Mİ YOKSA FIRSAT MI?